Wasze pomysły

bądźmy kreatywni

Wyobraźnia jest ważniejsza od inteligencji. Inteligencja dotyczy teraźniejszości i przeszłości, wyobraźnia natomiast przyszłości.

Albert Einstein