Pinokio potyka się o nos - Joanna Scheuring-Wielgus