Ogłoszenie Paktu dla kobiet - Joanna Scheuring-Wielgus