Kampania wyborcza, Kuj-pom - Joanna Scheuring-Wielgus