Spotkanie z Ambasadorem Panem Sghaier Fatnassii i Konsulem Honorowym Republiki Tunezji Panem Lotfi Mansour'em. Otwarcie Konsulatu w Toruniu - Joanna Scheuring-Wielgus