Rozprawa Eli Podleśnej, Toruń - Joanna Scheuring-Wielgus