Protesty uliczne, Warszawa - Joanna Scheuring-Wielgus