Kontrola poselska w drukarni ( dot. wyborów prezydenckich), Brodnica - Joanna Scheuring-Wielgus