Kontrola poselska w Kuratorium Oświaty dot. problemów młodych ludzi - Joanna Scheuring-Wielgus