Joanna Scheuring-Wielgus - Spot wyborczy 1, kampania do PE 2019 - Joanna Scheuring-Wielgus