Warszawska dziesiątka z Okregu nr 4 do PE - Joanna Scheuring-Wielgus