II Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Warszawa - Joanna Scheuring-Wielgus