Uroczyste wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Miasta Torunia dla Jakuba Hartwicha. Toruń, Ratusz Staromiejski - Joanna Scheuring-Wielgus