Międzynarodowa konferencja #MitSprache2018 dotycząca Wykorzystywania seksualnego dzieci. Berlin - Joanna Scheuring-Wielgus