Zgromadzenie obywatelskie. Warszawa - Joanna Scheuring-Wielgus