"Wolne Sądy", protesty w obronie niezawisłości sądów - Joanna Scheuring-Wielgus