Kontynuacja protestu rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z 2014r., Sejm RP, Warszawa - Joanna Scheuring-Wielgus