Gala FORUM DIALOGU 2018. Odbudowujemy więzi w relacjach polsko-żydowskich. Warszawa - Joanna Scheuring-Wielgus