Projekt nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej. Warszawa - Joanna Scheuring-Wielgus