Zgromadzenie obywatelskie. Warszawa, 13 lipca 2018