Wysłuchanie publiczne. Obywatele RP. Warszawa, 29.04.2019