Apel do Marszałka Sejmu. Nowoczesna nie zgadza się ograniczeniami dla dziennikarzy w Parlamencie 04.04.2016

Szanowny Panie Marszałku,

z niepokojem przyjmujemy informacje o możliwości ograniczenia dostępu dziennikarzy do budynków Parlamentu. Media pełnią ważną rolę kontrolną, a ograniczenie ich pracy osłabia demokrację. Sejm, jako kluczowy organ władzy ustawodawczej, powinien być w szczególny sposób kontrolowany przez czwartą władzę, jaką są media. Nasz komfort pracy nie może być przesłanką dla ograniczania możliwości wykonywania tego zadania. Zwracamy się zatem do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o niepodejmowanie kroków mających na celu ograniczenie tej możliwości. Obecne regulacje tej kwestii uważamy za całkowicie wystarczające. - napisali posłowie Nowoczesnej w liście do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

 

Posłowie zachęcali też dziś w Sejmie parlamentarzystów innych ugrupowań do złożenia podpisu pod apelem, a dziennikarzy częstowali słodkimi muffinkami.