Projekt nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej. Warszawa, 16.02.2018