Urodziny Lecha Wałęsy, 2.10.2017 Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

Stu lat w zdowiu i aktywnośći, Panie prezydencie!

Fot. .facebook.com/lechwalesa/ oraz facebook.com/j.scheuringwielgus/