Uroczyste wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Miasta Torunia dla Jakuba Hartwicha. Toruń, Ratusz Staromiejski, 30.10.2018.

 

Sztab wyborczy Jakuba. Wybory samorządowe. Toruń 2018