Toruńska akcja "Tramwaj zwany tolerancją"

Świetna  toruńska akcja ponad podziałami: "Tramwaj zwany tolerancją" przeciwko  nasilającym się aktom agresji w przestrzeni publicznej polskich miast o podłożu rasistowskim i nacjonalistycznym.

 Dumna jestem z mojego miasta i jego mieszkańców!