Spotkanie z młodzieżą z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Toruń, organizacja: Stowarzyszenie Motyka z Torunia