Spotkanie z Fransem Timmermansem "Europejska burza mózgów". Warszawa, 7.04.2019