Spotkanie z Ambasadorem Panem Sghaier Fatnassii i Konsulem Honorowym Republiki Tunezji Panem Lotfi Mansour'em. Otwarcie Konsulatu w Toruniu. 16.04.2019