Rozprawa przeciwko hejtowi i mowie nienawiści. Niestety pozwany zachorował, Warszawa, 5 kwietnia 2017r.