Protest rodziców osób niepełnosprawnych (RON) w Toruniu, 3 wrzesnia 2018