Miasto

Wywodzę się z ruchów miejskich i problematyka miast jest mi bliska. Czy wiecie, że w miastach mieszka ponad 60% Polaków! Miasta to nie tylko twory administracyjne z budynkami i ulicami, ale przede wszystkim ludzie w nich mieszkający. To banalna prawda, ale dla wielu wciąż nieodkryta. Chciałabym, aby mieszkańcy nie tylko tam żyli i mieszkali, ale aby wzięli odpowiedzialność za miejsce, w którym mieszkają, pracują i żyją.

Do tego jednak potrzebna jest aktywizacja ich samych, jak i dobra wola urzędników oraz dobre instrumenty administracji.

Dlatego jestem orędowniczką miejskiej edukacji obywatelskiej i organizowania się mieszkańców wokół spraw ważnych dla nich i dla ich miejsca zamieszkania.

Nie musimy wywarzać otwartych drzwi, ponieważ w Europie jest dużo przykładów, z których można po prostu czerpać. Szanujmy przeszłość i patrzmy w przyszłość.

Będę dążyła do stworzenia w Polsce prawa sprzyjającemu rozwojowi miast i aktywizacji obywatelskiej oraz szerszego włączenia mieszkańców w życie i decyzje dotyczące ich małych ojczyzn.