Społeczeństwo obywatelskie

To pojęcie bardzo szerokie i często używane w charakterze niewiele znaczącego wypełniacza.
Chcę temu zwrotowi nadać konkretny sens. Wciąż jesteśmy młodą demokracją, którą powinniśmy umacniać. Nie tylko w Warszawie, ale i w każdej gminie. Jak sama nazwa wskazuje, społeczeństwo obywatelskie to nie tylko politycy i instytucje władzy, ale przede wszystkim my sami i nasze postawy wobec państwa i współobywateli. Ważne, abyśmy o tym pamiętali szczególnie teraz, w czasie dla nas trudnym, pełnym napięć i sztucznie kreowanych antagonizmów.
Będę podejmowała inicjatywy zmierzające do aktywizacji obywatelskiej Polaków: do uczestnictwa w wyborach, edukacji obywatelskiej, do poznania i szanowania swoich praw obywatelskich, które gwarantuje nam Konstytucja.

To w jakim kraju żyjemy my i nasze dzieci zależy głównie od nas samych, nie tylko od polityków.