Pokaz filmu film Roberta Kowalskiego, OKO press "Sejm jest nasz! Make love not PiS!" Kino „Muranów”, Warszawa 9 stycznia, 2019