Pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przyszłości Unii Europejskiej. 21-07-2016

W czwartek, 21 lipca 2016 odbyło się w Sejmie pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przyszłości Unii Europejskiej, podczas którego wybrano prezydium.

Przewodniczącym Zespołu został Adam Szłapka (Nowoczesna), wiceprzewodniczącymi: Marta Golbik (Nowoczesna), Urszula Pasławska (PSL), Agnieszka Pomaska (PO), Jacek Protasiewicz (niezrzeszony), Marcin Święcicki (PO) oraz Krzysztof Truskolaski (Nowoczesna). Zespół składa się z 40 posłów partii opozycyjnych: Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz jednego posła niezrzeszonego.

Do głównych zadań Zespołu należą:

- inicjowanie i prowadzenie pogłębionej debaty nad kierunkami rozwoju UE,
- prowadzenie konsultacji społecznych celem wypracowania stanowiska Polski wobec aktualnych oraz przyszłych zmian instytucjonalnych, bądź traktatowych UE,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi i eksperckimi zajmującymi się problematyką UE,
- współpraca z instytucjami europejskimi, w szczególności Parlamentem Europejskim oraz grupami parlamentarnymi państw, w których działają zespoły parlamentarne zajmujące się przyszłością UE,
- przeciwdziałanie dezinformacji związanej z działalnością UE.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowane jest na wrzesień 2016.