Parlamentarny Zespół ds. Równości i Sprawiedliwości Społecznej utworzony. 21 czerwca 2017