Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka 10.03.16

W związku z rosnącą agresją słowną, z jaką mamy do czynienia zarówno w życiu politycznym, ale także w szeroko pojętej przestrzeni społecznej: w mediach, w cyberprzestrzeni, na ulicach postanowiłam powołać

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka, złożony z przedstawicieli wszystkich ugrupowań działających w polskim parlamencie.


Zdaję sobie sprawę, sam fakt powołania tego zespołu nie spowoduje, że ta agresja słowna ustanie. Ale my, politycy z różnych partii, ponosimy szczególną odpowiedzialność zarówno za tworzenie atmosfery sporów, która wzmaga tę mowę nienawiści, jak i za to, aby temu przeciwdziałać i zwykłych Polaków łączyć, a nie dzielić.
Po 27 latach budowania demokracji być może właśnie teraz przechodzimy jej pierwszy poważny kryzys. I to nie tylko kryzys instytucji demokratycznych, ale także kryzys demokratycznych i obywatelskich postaw. I choć demokracja opiera się na wolności słowa, to wyraźnie należy rozróżnić wolność słowa od słownej samowolki, która judzi, rani i obraża.
Mamy nadzieję, że współpracując ponad podziałami uda nam się powstrzymać tę pełzającą wojnę polsko – polską, która jest o tyle niebezpieczna, że już dawno rozprzestrzeniła się ona poza ulicę Wiejską w Warszawie.