Obrady Zespółu ds. Monitorowania i Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela. Listopad 2017