Obchody Dnia Niepodległości Republiki Mołdawii w Toruniu. 21 września 2017