O Sejmie inaczej, inne spojrzenie. Odpoczywamy od polityki, 11 kwietnia 2017