Nie ma zgody na milczenie! 08.04.2016

Jesteśmy przeciwne nowej ustawie antyaborcyjnej. Nie ma zgody na milczenie! Posłanki Nowoczesnej nie są w sejmie po to, aby bezwiednie siedzieć w ławach sejmowych i automatycznie podnosić lub opuszczać rękę. Wypowiadamy się głośno w każdej sprawie. I nie ma tutaj znaczenia czy mówimy o trybunale, czy o konstytucji, czy o edukacji, czy o lekach, czy o puszczy, czy o koniach. Zawsze zabieramy głos! Teraz w sprawie aborcji. Bo to nas dotyczy, naszych rodzin, naszych dzieci. Nie ma zgody na milczenie!