Miejska Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Toruniu. SP 15. 02.09.2019