Międzynarodowa konferencja #MitSprache2018 dotycząca Wykorzystywania seksualnego dzieci. Berlin 14-15.09.2018