Kontynuacja protestu rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z 2014r., Sejm RP, Warszawa18.04.2018

Fot. ©Marta Kamińska 2018