Konsultacje z samorządowcami w Sejmie 15.03.2016

Trwają konsultacje Nowoczesnej z samorządowcami w sejmie. W związku z działaniami obecnej władzy pojawiają się trzy obawy. Pierwsza dotyczy finansów i kondycji finansowej samorządów. Druga - możliwości realizacji wizji miasta obywatelskiego. Trzecia - upolitycznienia decyzji w samorządach i zniszczenia kultury dialogu.