Kongres Ruchów Miejskich w Toruniu. 04-05.06.16

4-5 czerwca 2016 delegatki i delegaci z 14 organizacji rejestrowych (z 10 miast w Polsce) powołali do życia Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich (czyli federację).  Zgodnie ze skomplikowaną procedurą ustawową, przed nami rejestracja w KRSie, a po niej Walne Zebranie, które przyjmie do grona KRMu kilkadziesiąt inicjatyw i organizacji nie zarejestrowanych w Sądzie, działających na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Ruchy miejskie mają moc!

4 czerwca 2016, po 5 latach oddolnej i wolnej od formalnych rygorów aktywności w ogólnopolskiej sieci Kongres Ruchów Miejskich, aktywiści i aktywistki powołali do życia Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich (czyli federację).

Pięć lat aktywnej działalności wielu inicjatyw i organizacji, zajmujących się poprawą jakości życia mieszkanek i mieszkańców polskich miast przyniosło trwałe zmiany w krajobrazie miejskim. Tematy wcześniej uważane za stricte branżowe, więc hermetyczne, jak polityka przestrzenna, problemy mieszkaniowe, niewydolny transport, zieleń w mieście, dostępność usług publicznych czy stan czystości powietrza, weszły do powszechnego obiegu codziennych wiadomości z życia miast. Termin „partycypacja społeczna” to priorytet – przynajmniej deklaratywny – większości publicznych władz miejskich w Polsce.

Te zmiany to efekt pracy u podstaw tysięcy już miejskich aktywistek i aktywistów w Polsce. Są wśród nas zarówno miłośnicy swojej dzielnicy czy osiedla, zainteresowani poprawą estetyki w najbliższym otoczeniu, ogólnopolscy eksperci tematyki miejskiej, jak i politycy oraz urzędnicy samorządów miejskich.