Konferencja na temat współczesnej kondycji Europy w ramach German Marshall Fund of the United States 6th Mercator European Dialogue. Rzym 1-3 lutego 2019.