Interpelacja w sprawie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. 24-11-16

 

Wstęp do interpelacji dotyczącej  Teatru Wilama Horzycy do Ministra Glińskiego...

W Toruniu działa od 96 lat teatr dramatyczny im. Wiliama Horzycy.
Toruński teatr to największy i najważniejszy teatr dramatyczny w województwie kujawsko-pomorskim.
Od 1991 r. organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" uznawany za jedną z najważniejszych
imprez teatralnych w Europie środkowej, który stanowi miejsce wielokulturowej konfrontacji zespołów teatralnych
z różnych stron świata. Znakomity i stabilny zespół aktorski, budowany przez lata, gwarantuje produkcje na najwyższym
poziomie. Spektakle Teatru im. Wilama Horzycy są prezentowane na wielu festiwalach polskich i międzynarodowych.
Teatr znajduje się również w rejestr instytucji MKIDN, który dotyczy instytucji o największym znaczeniu ze względu
na zakres i charakter prowadzonej działalności, a w których wyłonienie kandydata na stanowisko
dyrektora następuje w drodze konkursu.

Poniżej całść  Interpelacji:

List z wyrazami zaniepokojenia i pytaniami do Pana Marszałka Województwa:

List do Prezydenta Miasta Torunia:

fot. nagłówka:  Michał Sulik Wikipedia.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, GNU Free Documentation License. The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works