Zgłoś projekt interpelacji

Czym jest interpelacja?

Interpelacja jest pisemnym skierowaniem przez posła pytania do Prezesa Rady Ministrów i innych członków Rady Ministrów, na które adresat musi odpowiedzieć w ciągu 21 dni. Interpelacja jest ustanawiana w art. 115 ust. 1 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni. W świetle obowiązujących przepisów interpelacja spełnia trzy zasadnicze funkcje: informacyjną (ujawnia stan faktyczny danej sprawy), interwencyjną (zawiera możliwość dyskusji w kwestiach występujących w odpowiedzi) oraz kontroli politycznej (w jej efekcie otwarta staje się kwestia wystąpienia o wotum nieufności). Zachęcam do przesyłania przygotowanych wstępnie tematów do interpelacji lub zapytań poselskichi, które Państwa nurtują.  Zróbmy to razem! tel. bezpośredni do biura poselskiego: +48  881  927 448, Państwa sprawą zajmie się dyrektor biura poselskiego  Tomasz lub moi asystenci.