Dla mediów

Logo Joanna Scheuring-Wielgus, polityk

Przez lata prowadziłam Fundację Win-Win, wspierającą artystów i wartościowe zjawiska kulturalne. W logo tej fundacji znajdują się 2 skrzyżowane ku górze strzały, symbolizujące sytuacje typu win-win, gdzie każda ze stron może coś wygrać. W polityce takie sytuacje też są możliwe, choć rzadziej, niż w kulturze. W polityce ścierają się ze sobą różne poglądy, interesy i potrzeby. Często sprzeczne i nie jest to ani nic nowego, ani złego. Ale dobra polityka to taka, która jest oparta na kompromisach i nikogo nie wyklucza w sposób bezwarunkowy. Dlatego też mój znak, będący połączeniem 2 strzałek skierowanych w przeciwne strony symbolizuje dyskusję, także z tymi o odmiennym zdaniu, która powinna prowadzić do kompromisów i do wzajemnego uzupełniania się. Bo dla każdego z nas jest w tym kraju miejsce.

ⓒIkona - znak JSW (bez typografii)

ⓒautor proj. Tomasz Rojek

 

Punktm wyjścia było moje logo Fundacji Win Win

 

 

 

 

 

Wybrane elementy z Księgi znaku.

 

 

 

 

 

Inne wybrane przykłady użycia.

 

 

 

logo do pobrania:

AI  http://www.joannasw.pl/data/uploads/logo/logo_jsw.ai

PDF http://www.joannasw.pl/data/uploads/logo/logo_jsw.pdf

EPS http://www.joannasw.pl/data/uploads/logo/logo_jsw.eps